Škola základ
života

Výrobcovia nástrojov často prichádzajú k tomuto remeslu z iných profesií.
Martin Klema študoval ručnú výrobu gitár na Husliarskej škole v Luboch u Chebu.
V tomto západočeskom meste má výroba nástrojov dlhú tradíciu a skúsenosti
výrobcov sa odovzdávali z generácie na generáciu.

Po vlastnej
osi

Martin Klema sa v škole naučil všetko, čo je potrebné
pre to, „aby z kmeňa stromu vznikla hotová gitara“.
Oceňuje tieto základy, ale zároveň si je vedomý, že
technológia a postupy výroby vyučované na škole sa
používali 
už pred sedemdesiatimi rokmi a preto je
potrebné v ďalšom remeselnom zdokonaľovaní
pokračovať po vlastnej osi.

Výroba gitár v praxi


Svoju prácu považuje za koníčka, takže dopĺňanie vedomostí pokladá skôr za dobrodružstvo než otravnú povinnosť. Všetky nové informácie si dáva do súvislostí aj vďaka tomu, že do svojej obľúbenej problematiky je v myšlienkach ponorený prakticky neustále a všetko nové si môže overiť v praxi. Keďže výrobe gitár sa venuje profesionálne a na svojom remesle je aj ekonomicky závislý, musel si postupom času vytvoriť vlastný pracovný systém, pomocou ktorého vyrobí v rovnakom čase viac nástrojov. Žiadna z nových ciest vedúcich k vyššej produktivite však nesmie znížiť tradičnú kvalitu. Či už sa jedná o hand-made, alebo nástroje vyrobené v továrni, tolerancia výstupnej kontroly gitár značky Klema je nulová.

Bez emócii to nie je ono

Okrem racionalizácie postupov sa podľa Klemu na jeho gitarách prejaví i fakt, že sú vyrobené s emóciami. Nie je jednoduché definovať, ako sa na hudobnom nástroji prejaví radosť, hnev, nadšenie a všetky ostatné stavy duše sprevádzajúce ich vznik. Komu už ale prešlo zopár gitár cez ruky, ten si určite vie predstaviť, ako sa mu hrá na nástroji vyrobenom bez emócií. Tých sú dnes, bohužiaľ, plné obchody.

KVALITA PRE KAŽDÉHO

Ocenenie kvality a odozva u adresáta je pre Martina Klemu vždy motivujúca.
Či už sa jedná o luxusný celomasívny kus zo série Black Line, alebo
školský nástroj z užívateľsky orientovanej White Line, kvalitu gitár
Klema limituje hlavne cena použitého dreva a času vynaloženého na
ich výrobu. Zodpovednosť prístupu je v oboch prípadoch konštantná.
Aj preto meno Klema zdobí hlavy nástrojov oboch výrobných línií.